× Főoldal 1% Adományozás Kapcsolat

Idősgondozás

A máltai szervezet úgy gondoskodik az idős emberekről, hogy minden körülmények között megőrizhessék méltóságukat és átadhassák élettapasztalatukat a fiatalabbaknak.

Mi így TÁMOGATJUK őket

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A ház belső akadálymentesítését támogató lakásprogram

Tanyagondnoki szolgáltatások
Magukra maradt időseket és kórházi betegeket látogató önkéntesek

Egyedülálló idősekről gondoskodó fürdető program

Az otthoni idősgondozást segítő működtetése

Program brossúrájának letöltése

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulása óta odaadó figyelemmel gondoskodik az idős emberekről az ország egész területén. A Szeretetszolgálat álláspontja szerint a társadalom nem épülhet tovább az elődök tudása nélkül. A máltai szervezet éppen ezért úgy gondoskodik az idős emberekről, hogy minden körülmények között megőrizhessék méltóságukat és átadhassák élettapasztalatukat a fiatalabbaknak.

Az idős emberekre sokan úgy tekintenek, mintha más dolguk már nem lenne, minthogy kitöltsék a hátralévő idejüket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a tőlük kapott bölcsességre. Az idősek Istentől rendelt feladata a tudás átadása. Ha közösségen kívül élik le utolsó éveiket, nem tudják átadni élettapasztalataikat a következő generációnak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat arra törekszik, hogy az idős emberek minél tovább maradhassanak a saját környezetükben. Ott, ahová az emlékeik kötik őket, ahol emberek veszik körül őket, ahol még feladatok várnak rájuk és hasznosnak érzik magukat. A házi gondozás rendszerében a máltai szakemberek a mindennapi teendők ellátásában támogatják az idős embereket. A hozzátartozóknak pedig a Szeretetszolgálat saját fejlesztésű webnover.hu weboldala nyújt segítséget az otthoni ápolásban. A weboldal oktatófilmjei és szakmai tanácsai a gondoskodásra szoruló idős emberek, fekvőbetegek, sérültek ellátásához adnak gyakorlati útmutatást a laikusok számára. Magyarországon a Máltai Szeretetszolgálat honosította meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mely vészhelyzetben rövid időn belül segítséget küld a helyszínre. A karitatív szervezet számos, az otthoni életet megkönnyítő programot dolgozott ki. A ház belső akadálymentesítését támogató Idősbarát lakásprogram mellett a tanyagondnoki szolgálatok a településektől távol élő, nehezen mozgó idős embereket keresik fel. A Szeretetszolgálat önkéntesei az ország számos pontján látogatják a magukra maradt idős embereket, a beteglátogató önkéntesek a kórházakban is felkeresik a legelesettebb idős embereket.

Amikor mégis el kell hagyni a megszokott otthoni környezetet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országszerte időskorúakat gondozó bentlakásos otthonainak és átmeneti gondozóházainak munkatársai gondot fordítanak rá, hogy az idős emberek otthonosan érezzék magukat az intézményben. A legtöbb esetben a bent lakók magukkal vihetik saját bútoraikat, emléktárgyaikat, a foglalkozások és programok során közösséggé formálódnak. A legtöbb intézményben található kápolna, bibliaórákon és hittanórákon, közös elmélkedéseken vehetnek részt a hitüket gyakorló idős emberek.   

Az idősklubokban, napközi otthonokban tevékenyen telnek a hetek, a szabadidős rendezvények mellett fontos szerep jut a közös ünnepeknek is, így az idős emberek aktív, élő közösségek tagjai lehetnek.További programjaink

Máltai Szeretetszolgálat - Gyűjtés a szíriai földrengés károsultjainak
Máltai Szeretetszolgálat - Ukrán válsághelyzet
Máltai Szeretetszolgálat - Orvosolt gondok
Máltai Szeretetszolgálat - Egymás kezét fogva
Máltai Szeretetszolgálat - Az utca emberei
Máltai Szeretetszolgálat - Tisztelet az éveknek
Máltai Szeretetszolgálat - Játszani is engedd
Máltai Szeretetszolgálat - Határainkon túl

Adományozás