× Főoldal 1% Adományozás Kapcsolat

Vészhelyzetben

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzet-kezelésre speciálisan képzett munkatársai azonnali segítséget nyújtanak katasztrófák, természeti csapások, váratlan események károsultjainak.

Mi így TÁMOGATJUK őket

Humanitárius segítségnyújtás
Kárenyhítési és újjáépítési programokban való részvétel

Gyorsan mozgósítható Katasztrófavédelmi Szakszolgálat
A katasztrófák során mozgósított erők ellátása

Helyszíni segélykoordinációs irodák
Önkéntesek mozgósítása, adományok gyűjtése, osztása

Program brossúrájának letöltése

Magyarországon, a Kárpát-medencében, de a világ bármely pontján, szükség esetén hosszú időn át a helyszínen maradva segítik a katasztrófa által érintett embereket, családokat, közösségeket.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerepvállalása különösen az elhúzódó beavatkozások helyszínein válhat fontossá, ahol családok, gyerekek, idős, beteg vagy fogyatékkal élő emberek szorulnak gondoskodásra. A máltai szervezet a szükséget szenvedők valós igényeit feltárva, olyan problémák megoldásában is részt vállal a katasztrófák helyszínén, amelyekre másoknak már nem marad erejük, idejük. Nagyobb katasztrófák után hosszú időn át a helyszínen maradva segít. Ott marad akkor is, amikor a közfigyelem már másra irányult, és a legtöbb segítő már levonult a területről.

A 2010-es vörösiszap katasztrófát követően a Máltai Szeretetszolgálat több mint egy éven át tevékenykedett Devecserben és a környező településeken. A szervezet munkatársai egy időre oda is költöztek, hogy a legjobban tudjanak segíteni. A legsúlyosabb ipari katasztrófára az eddigi leghosszabb segélyakcióval válaszolt a Szeretetszolgálat, amely 27 különböző programot valósított meg Devecserben és az érintett településeken. Kozma Imre atya felajánlása nyomán a Szeretetszolgálat határozatlan időre szóló albérletet kínált minden, az otthonát elveszített embernek, ezzel a lehetőséggel végül 155 család élt átlagosan 10 hónapon át. A segélyakció után a Devecseri Önkormányzat nem szerette volna "elengedni" a Szeretetszolgálatot, így nyílt meg a Biztos Kezdet Gyerekház, majd nem sokkal később megkezdte működését a máltai szervezet Devecseri Szakiskolája is, amelyben hegesztő, valamint szociális gondozó és ápoló szakképesítést szerezhetnek a tanulók.

 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a katasztrófák felszámolásában érintett szervezetekkel együttműködve, a máltai szellemiséggel vesz részt a humanitárius segítségnyújtásban, a kárenyhítési, újjáépítési programokban. Speciálisan képzett önkéntes pszichológusai a tragédiák után segítik az áldozatok családjait és a túlélőket.  Vészhelyzet-kezelési csoportja az ország egész területén rendelkezik munkatársakkal, akik szükség esetén rövid időn belül mozgósíthatók, így gyors segítséget nyújthatnak a bajba került embereknek. A társszervezetekkel együttműködve saját katasztrófavédelmi képzésen és gyakorlaton képzi a helyszíni segítségnyújtásban résztvevő önkénteseit.  

Tömeges vagy elhúzódó védekezés helyszínein a Máltai Szeretetszolgálat rendszerint a beavatkozás hátterét is biztosítja, a mozgósított erők ellátásáról gondoskodik. A közvetlen veszély elmúlása után kihelyezett segélykoordinációs irodáin keresztül szervezi meg a szükséges segítséget. Viharkárok, árvizek után speciális feladatokat vállal, önkénteseket mozgósít, adományokat visz a rászorulóknak. Összefogja az emberek felajánlásait, koordinálja a katasztrófák utáni társadalmi segítő akciókat. A Szeretetszolgálat élő kapcsolatot ápol számos határon túli, magyarok lakta településsel, adományokkal, gyógyászati eszközökkel, egészségügyi programokkal támogatja őket.

A segítségnyújtás nem áll meg a határnál. A több mint száz országban tevékenykedő Szuverén Máltai Lovagrendhez tartozó Szeretetszolgálat távoli országokban is segítséget nyújt katasztrófák idején. Az ezredforduló után a Közel- és Távol-Keleten bekövetkezett tragédiák után nyújtott segítséget.További programjaink

Máltai Szeretetszolgálat - Az utca emberei
Máltai Szeretetszolgálat - Korona
Máltai Szeretetszolgálat - Tisztelet az éveknek
Máltai Szeretetszolgálat - Egymás kezét fogva
Máltai Szeretetszolgálat - Orvosolt gondok
Máltai Szeretetszolgálat - Játszani is engedd
Máltai Szeretetszolgálat - Vészhelyzetben
Máltai Szeretetszolgálat - Határainkon túl

Adományozás